Økologisk frilandsgris

Fridalunds økologiske frilandsgris

Vi har en lille økologisk grisebesætning, der går på friland. Når man kører ad Enghavevej, kan man se grisene. 

Bestillingsseddel til økologisk frilandsgris

And: